Frits Celis Flemish Opera Download Series

401NederlandseOperas is bijzonder verheugd in de vermaarde Vlaamse dirigent Frits Celis een schatbewaarder van de Vlaamse lyrische kunst te hebben gevonden. In samenwerking met Celis brengen wij in de Frits Celis Series unieke opnamen van negen verloren gewaande meesterwerken uit de Vlaamse operaliteratuur uit, vanzelfsprekend door hemzelf gedirigeerd. Tot dusverre was niet bekend dat deze voorstellingen uit de jaren zestig waren opgenomen. Een enorm geluk, want het zouden de allerlaatste voorstellingen van al deze werken van Jan Blockx, August De Boeck, Emile Wambach en Peter Benoit blijken te zijn. Alleen Paul Gilsons Prinses Zonneschijn is later nog eenmaal uitgevoerd. Over de opera's en de componisten vind u alles op de betrefende Vlaamse opera-pagina's. Van Frits Celis hebben wij een utvoerig interview op video met een geannoteerde tekst op zijn 401DutchDivas pagina.

Blockxherbergprinses130shopFrits Celis Series
Blockx: Herbergprinses
Download: €15
BlockxBruid130shopFrits Celis Series
Blockx: Bruid der Zee
Download: €15
BlockxLiefdeleid130shopFrits Celis Series
Blockx: Liefdelied

Download: €15
DeBoeckWinternacht130shopFrits Celis Series
De Boeck: Winternachtsdroom
Download: coming soon
DeBoeckReinaert130shopFrits Celis Series
De Boeck: Reinaert de Vos
Download: coming soon
DeBoeckFrancesca130ShopFrits Celis Series
De Boeck: Francesca
Download: coming soon
GIlsonPZonneschijn130Frits Celis Series
Gilson: Prinses Zonneschijn
Download: coming soon
WambachQuintenM130shopFrits Celis Series
Wambach: Quinten Massijs
Download: coming soon
BenoitCorday130shopFrits Celis Series
Benoit: Charlotte Corday
Download: coming soon