Reinbert de Leeuw - Menu

RECONSTRUCTIE-LPReconstructie 3LP
Buy: € 60.00

Reinbert de Leeuw: Reconstructie - Synopsis

Vertaald uit de Engelse tekst door: Ank Reinders

 • 11
 • 22
 • 33
 • 1a
 • 1
 • 2
 • Schat, Vlijmen, Mengelberg, De Leeuw, Andriessen
 • Reconstructie, Holland Festival 1969

Het toneel stelt het theater Carré voor, vroeger een circus. Achter het toneel zijn delen te zien van een standbeeld van Che Guevara. Tijdens de voorstelling zullen zeven werklieden het elf meter hoge standbeeld overeind zetten. Het doel van deze opera is, de reële waarde van Che Guevara op te krikken van een pop-idool op T-shirts tot een Latijns-Amerikaanse vrijheidsstrijder die leiding geeft aan de weerstand tegen het Amerikaanse imperialisme. In de voormalige piste is een cirkel aangebracht van zeven meter in doorsnee. Deze cirkel vertegenwoordigt het westerse halfrond. Midden in staat een groot bed dat Latijns Amerika vertegenwoordigt. Daar waar geografisch gezien Cuba zich zou bevinden is een grote, barokke spiegel neergezet. De maan schijnt over het publiek. Lianen en reusachtige varens aan beide kanten van het toneel beelden het BolIviaanse oerwoud uit.  Aan de linker- en rechter kant staan tafels met elk dertien metalen schalen die tijdens het verloop van het spel op bepaalde momenten worden aangetikt om een nieuwe scène aan te geven.

Deel I

syn1Een meisje, gekleed in een met bloed besmeurd bruidskleed ligt op bed: Cuba.  De opra spelt zich opdrie nieau’s af: het eerste niveau toont werklieden die bezig zijn een standbeeld van Che Guevara in elkaar te zetten.Op het tweede niveau bevinden zich Don Giovanni en de Commandatore. Het derde niveau brengt een antal grote, Amerikaanse zakenmensen op het toneel;  op ieder niveau voltrekt zich een reconstructie.

A staat voor Amerika

De ouverture zet in terwijl de werklieden Guevara’s schoenen vastmaken aan de basis van het standbeeld.

reconst-cov
Overture

Deze ouverture toont in muzikale zin de samenwerking tussen vijf levende en een aantal reeds overleden componisten.

Het koor is samengesteld in:

KOOR A, KOOR B, KOOR C

 1. Dollars- investeringen - baten-opbrengst
 2. Per jaar – per dag – per minuut
 3. Vierduizend - vijf miljoen - twee miljard
 4. tonaal – verdwaling – oplettendheid- Amerika-appel- Apacheindiaan – Akela - atoom - vastmaken – avontuur - verbindtenis - vooruitgang - armen - abc - anaal - van alpha tot omega
 5. Gnoepiloquiflex – nylonpepsidralon

Intussen komen twintig mooie majorettes binnen, in strakke costuumpjes met kokkette laarzen, en met knalrode sjako’s op hun platina pruik, terwijl ze een lied zingen waarmee ze de Yuki-vrouwen gedenken die hun echtgenoten steunden toen andere stammen hen aanvielen. Als de majorettes het toneel verlaten komt Erasmus binnen; hij zet Cuba overeind. Het libretto vermeldt dat het verschijnen van deze bekende humanist te danken is aan het feit dat in 1969 zijn 500-ste geboortedag werd gevierd. Zowel Mulisch als Claus waren eerder al uitgenodigd, daaraan een muziekstuk te wijde maar beiden wezen het voorstel af omdat Erasmus geen keuze wist te maken tussen de paus en Luther. Zij waren van mening dat ze in een ander tijdperk leefden waarin men andere keuzes moest kunnen maken. Dus besloten ze, Erasmus een plaats te geven in hun eigen werk, liever dan binnen de vieringen ter ere van Rotterdam. Ze gaven hem de rol van dienaar van Don Juan, hetgeen hen voldoende gelegenheid gaf, keuzes te maken. Erasmus reciteert een monoloog waarin hij zijn God-lovende en al te vrouwelijke moeder  en zijn onwaardige vader tot onderwerp neemt, om aan de hand van deze ouders aan te voeren waarom hij seks heeft afgezworen.

reconst-cov1
Part of Don Juan’s Monologue
Bert Olsson (Don Juan)

Don Juankomt binnen en zwaait zijn dienaar lof toe omdat hij zo vlijtig en oprecht is alvorens hem een lesje te leren over geld, macht en vrouwen. Koor A en B bezingen de overwinning van het imperialisme in Zuid Amerika, waar iedere minuut vier mensen sterven. De openingszinnen van de Commendatore en Don Juan worden in de muziek geïllustreerd.  Nu verschijnt Bolivia, een korte klacht zingend: ‘In Latijns Amerika laat iedere drieduizend dollar een dode achter’.

B is Bolivia

Don Giovanni maakt Bolivia het hof in een aangrijpend duet:

reconst-cov
Your forehead is the plateau of the Andes
Bert Olsson (Don Juan), Natascha Emmanuels (Cuba)
 
Don Juan
Your forehead is as the plateau of the Andes
Your hair is black as manganite
Your belly is of lava
You are as hot as the Empeza salt marshes
 
Bolivia
I am cold
 
Don Juan
You are moist as balsa reed.
 
Bolivia
I am dry
 
Don Juan
Your breath smells of vanilla
 
Bolivia
My breath stinks
 
Don Juan
You are open as the lakes of Aullagas.
 
Bolivia
I am closed.
 
[…]
 
Don Juan
I can stand it no longer,
I must have her, now, in my bed.
No, not yet, slowly, slowly.
Desiderius!

Erasmus
Master?
 
Don Juan
Lead her to the boudoir.
(To Bolivia)
And you, take a bath, brush your teeth.

Wanneer Don Juanuitroept dat hij de nacht in Bolivia wil investeren, verzucht Erasmus dat hij dat voorshands een slecht idee vindt. ‘Investeren, daar komt niets goeds van.’ Dit wordt in duidelijke bewoordingen uitgesproken en is daarom één van de momenten in het libretto waarin de politieke agenda van de makers onmiskenbaar verwoord wordt en wel bij monde van Henk  Molenberg in de gedaante van Erasmus:

reconst-cov1
‘Investing is suspicious’
Henk Molenberg (Erasmus)
 
Erasmus
Invest – no good will come of that!
To invest in flesh,
Is not that the greatest evil?
Is it not so the he who, on the contrary
Invests in the mind
Will find the inner peace
Which is so necessary for the achievement of
Peace among all men.
Unrest and violence can never be for the
Good of mankind.

C staat voor Cultuur

syn2Er wordt een serie quasi Tv- spots opgevoerd voor producten als : ‘Hair de luxe’ , ‘Faroflex’, ‘Quick, quick, quick,’ ‘Raspoent’,  ‘Guoulox’ etcetera.  Dan komt Clyde  te voorschijn. Hij is de 46 jaar oude maar 56 jaar lijkende  directeur van de ‘Total American Conpany’ en echtgenoot van de frigide Cinderella.  Hij bezoekt Latijns Amerika, het meest achtergestelde continent . Hij heeft goede plannen voor de bevolking. Nu komt Clarence op, en zegt eigenlijk dezelfde dingen als Clyde, ofschoon hij het heeft over een steriele vrouw, genaamd Chouchou. Hij  vertelt over een mammoet-onderneming die paraat staat om de Latijs-Amerikaanse rijken bij elkaar te krijgen..

reconst-cov
Short fragment C is for Culture
 
reconst-cov
Short fragment intro’s Clyde and Chouchou
Siem Vroom (Clyde), Carola Gijsbers van Wijk (Chouchou)
 

D staat voor Devotie

ABC zet uiteen waarom hij vlees produceert in Argentinië, koffie in Brazilië, suiker in Cuba, cacao in de Dominicaanse republiek, rijst in Equador, bananen in Guatemala, katoen in Haïti, olie in Venezuela enzovoorts.  Hij krijgt applaus. Clyde vertelt hoe zijn ‘Total American Company’ Latijns Amerika helpt, zijn rijkdommen tot ontwikkeling te brengen.'

reconst-cov1
Clyde recalls how his Total American Company 'helps' Latin America by 'developing its riches'
Siem Vroom (Clyde), Paul Brandenburg (Clarence), Jérôme Reehuis (ABC), Hetty Verhoogt (Cinderella), Carola Gijsbers van Wijk (Chouchou), Yoka Berrety (Claudelle)

E staat voor Eten

Drie Bolivianen zetten een tafel en drie stoelen op de aangegeven plek voor de Sandwich-eilanden. Ze plaatsen een doos met crackers op tafel  en een spuitbus die de vorm heeft van een Apollo-capsule.

reconst-cov
‘Their eyes devour my bosom’
Yoka Berrety (Claudelle), Carola Gijsbers van Wijk (Chouchou)
 
Claudelle
Carlos, Ramón, José, Juanito
Their eyes devour my bosom
Their tongues lust after my ears
Their teeth bite my neck.
(Each sprays a cracker and then eats it. Claudelle takes a photograph of the Bolivians. Clyde takes one of Claudelle)
 
Chouchou
Oh how delicious these crackers are
While they squat down in the back of the ring, Clyde, Clarence, Chouchou and Cinderella praise the food.

F staat voor fantasie

Don Juanpoetst zijn pistool en Erasmus borstelt de jas van zijn meester. Don Juanbezingt zijn reproductiecapaciteit: ‘Mijn boom groeit en bloeit wanneer een vrouw een kind baart’. Don Juans muzikale onstandvastigheid komt het duidelijkst naar voren in zijn aria in drie stijlen: de stijl van Diepenbrock, van Strawinsky en van Henze. Dit stuk wordt door drie dirigenten gedirigeerd. Het is boeiend, te horen hoe deze stijlen gebouwd zijn op de twee belangrijkse thema’s uit Mozarts Don Giovanni, die trouwens voortdurend de hoofdmotieven blijven.

G staat voor God

ABC
Say what have you people thought of God at all day?
 
Clyde
Of course. God.
 
Chouchou
I couldn’t live without God
 
Cinderella
What can you do without God?
 
Claudelle
I’m crazy about God
 
ABC
Of course, of course. But what have you done today for God?

Clyde zegt een gebed, Cinderella zingt een lied en als ABC foetert dat bidden geen activiteit is, schrijft Clyde een cheque van 250 dollar uit voor de blinden in Argentinië. Ze beginnen met elkaar te bidden  totdat Claudelle een cheque van 1.000 dollar uitschrijft voor een doel dat haar nog even te binnen moet schieten. Wat? Mongoliede kinderen? Dat is goed! ABC berispt hen, hij vraagt 2 miljard. Men hoort bommen vallen, en men verstijft van angst.

H staat voor Haat

Dat brengt Che Guevara’s aanval aldaar in herinnering.  Jack Tyrannosaurus moet zijn mannen terugroepen en iemand schreeuwt om terugtrekking op de muziek van ‘The star’s spangled banner’, Dixie, Columbia, Juweel van de Oceaan, Yankee doodle, de strijdhymne van de republiek, en tenslotte de hymne ’Heer, blijf bij ons’

I staat voor Illusie

De instrumenten worden gestemd. Bolivia komt in trouwjurk binnen. Ouverture. Bolivia loopt naar het bed, gehypnotiseerd. Deze scène is ontworpen als een reconstructie van een mini-opera in de stijl van Mozart, zonder hem te imiteren. Het onorthodoxe orkest en de totale afwezigheid van instrumenten die een Mozart-orkest kleuren, voorkomen dat. Afgaande op dat wat de componisten zeggen en de ouverture die slechts veertig seconden duurt,  kan dit fragment beschouwd worden als het beste resultaat van hun samenwerking. Niet minder dan zeven pogingen zijn de revue gepasseerd voordat men tot deze versie besloot.

reconst-cov1
Reconstructie
I for Illusion ‘Overture’

Na de miniatuur ouverture wisselen Don Juan en Bolivia in het Italiaans gegevens uit over de vraag hoeveel mensen er per minuut sterven in Latijns Amerika, en hoe zeer er van hen geprofiteerd is. Wanneer zij het toneel verlaten hebben, beklaagt Erasmus het lot van Bolivia die op dit moment verkracht wordt door zijn meester en een kind concipieert. Wanneer hij zijn meester waarschuwt dat er iemand aankomt, blijkt dat de Commendatore te zijn  die zijn verkrachte dochter komt wreken. Wanneer de Commendatore zich omkeert om haar te omhelzen, steekt Don Giovanni hem in zijn rug.

J staat voor de Moordenaar

Don Juan shoots the Commander and proceeds to shoot Bolivia as well. He is prevented in doing so when the winch with which the workman are hoisting the sections of the statue breaks loose. Don Juan flees.

reconst-cov
Don Juan kills the Commander
Bert Olsson (Don Juan), Pieter van den Berg (Commander)

K staat voor 'Keen' [Engels]

Bolivia zingt een lied op tekst van Césare Vallejo:

When the fight was over
And the warrior dead, a man came to him
And said: ‘Do not die, I love you so!’
But ay, the body went on dying.
 
Two men came to him, and repeated:
‘Do not desert us. Have courage. Come back to life!’
But ay, the body went on dying.
 
Twenty, a hundred, a thousand, five hundred thousand came,
And cried: ‘So much love, and of no avail against death.’
But ay, the body went on dying.
 
Then he was surrounded by millions.
And they beseeched him: ‘Stay with us brother!’
But ay, the man went on dying.
 
The all the people of the earth came to stand around him;
The corpse looked at him, sadly and moved;
Slowly he rose to his feet
Embraced the first man, and started to walk.

As in F is for Fantasy, tonal and non-tonal motives occur together. The composing team generally discovered that the words tonal and atonal were merely formal expressions that went together naturally. There are passages of strict tonal music in Reconstructie, and passages with purely tonal music.

L staat voor levenloos

Bill neemt het lijk van de Commendatore in ogenschouw en haalt een walkie-talkie te voorschijn. De electronische weergave van het geluid geeft aan, hoe de opera is gemaakt. Hij bestaat uit ideeën die elkaar beïnvloeden, een versnippering van de partituur tijdens het realiseren van deze ideeën.

Jack Tyrannosaurus beantwoordt zijn telefoontjes en geeft opdracht het lijk te zoeken en het  te bergen.

M staat voor Maanlicht

Alles is gehuld in roze, stroperig maanlicht; Bill, Cinderella, ABC, Chouchou, Cinderella  en Clyde vertellen over hun uiteenlopende ideeën over liefde en liefde bedrijven;  ondertussen herhalen de koren hun lied over al die mensen die in Latijns Amerika per minuut sterven. Er ontwikkelt zich een kakofonie waarin alle incestueuze relaties voorbij komen. Bill is voortdurend bezig, zijn geweer ergens op te richten en zo nu en dan schiet hij maar eens op de lianen aan de ene kant van het toneel.  ABC zegt dat hij daarmee moet ophouden, maar Bill weerstreeft hem, zeggend dat hij schiet op alles in de jungle wat beweegt en niet wit is.  ABC denkt dat het Bill is die zijn vader heeft doodgeschoten, maar nee, dat blijkt Martin Borman te zijn, een personage uit de tweede wreldoorlog. ABC barst uit in een filosofisch delirium waarin hij Heideggers stelling citeert: 'Waarheid is de niet-waarheid'.  Dan komt Tarzan op

reconst-cov1
End of the declamation of Heidegger, intro Tarzan
Alex van Royen (Martin Bormann), Peter van de Wouw (Tarzan)

Opnieuw  meent Tarzan zijn vader te herkennen, maar Cinderella denkt dat de gestalte een gorilla is. Clyde noemt hem de vader van de president van zijn bedrijf. Borman is ervan overtuigd: hij is ariër!

Choir:
A thousand dollars per dead man. [Duizend dollar per dode.]
Four times each minute. [Vier per minuut]
 
Bormann
Thus the seeing can see how recognition recognizes and salutes itself: all’s well that ends well. Who is the daughter of God? What is the heart of the body of the people? What is the being of being? (He swooshes down like a fireman) Love! Love! [Zo kan de ziende zien hoe de herkenning zichzelf ziet en groet.  Eind goed, al goed. Wie is de dochter van God? Hoe is het hart in het lichaam van het volk? Wat is het zijnde van zijn? Hij suist naar beneden als een  brandweerman: 'Liefde, Liefde.']
[Twee schoonheidskoninginnen , getooid met sherpen in de nationale kleuren , zwermen om hem heen.]

N staat voor Naastenliefde

Schijnbaar The Beatles parodiërend zingen ze dat nabuurschap het enige is dat ze nodig hebben, daar doen ze alles voor: ze doden, spioneren en liegen.

Bormann
Nazi love is the great Unneighborly quest for the HOW. [Nazi-liefde is de grote zoektocht naar het HOE.]
 
Tarzan
Yoohoo!
 
ABC
Neighborly love gives energy. [Naastenliefde geeft energie]
 
All
For our neighborly love everything must make way [Voor onze naastenliefde moet alles wijken.]
For our neighborly love we’ll kill a man’s day. [Voor onze naastenliefde zijn we bereid een man te doden!.]

Voor diegenen die hier belangstelling voor hebben, melden de componisten dat de structuur van de muziek hier analoog is aan( de muziek in) het fragment c:  cultuur. De acteurs zingen hier, op de wijze van de ‘Uitvindende moeders’ van Franz Zappa , met begeleiding van zeven toetsinstrumenten, zoals de Darmstädter Musikschule  dat voorstaat. Het solistenkoor, (koor B)  heeft zich intussen ontwikkeld tot een soort Leger des Heilskoor, compleet met tamboerijns..

O staat voor Oorlog & Vrede

In dit laatste fragment van deel 1 zijn alle letters van A tot O nogmaals voorbij gekomen, afgesloten met een kort commentaar of een korte samenvatting.

O is for War and Order, this is our favorite creed,
Beware, beware, beware of this you do not heed.
 
You can all go now – P is for PAUSE
Come back after, we’ll continue with our cause.

Gedurende de pauze (p staat voor pauze) wordt een accoord gespeeld door vier hammondorgels , zoals het voor komt in de ouverture van A staat voor Amerika. Dit accoord luidt de pauze in.

DEEL TWEE

P staat voor Pauze

Een jongenskoor reciteert vervolgens het alfabet achterstevoren van Z tot Q:

Z is for ZILENCE and Zilence is golden,
We only speak the truth when we’re not beholden.
 
Y is for YANKEE; what is his trick?
Speak softly, and carry a big stick.
 
X is not nothing, as you might think,
For X is UNKNOWN, the missing link.
 
W is for WEAPONS, our greatest need
To start revolutions with greatest speed.
 
V is for VISION, which sometimes is clear
But cloudy and muddled when base don fear.
 
U is URGENT like you gotta take a leak:
From drinking too much Coke all through the week.
 
T is for TIME of you like it or not,
It has hands and a face, and belongs to a clock.
 
S is for SALVATION, or not, as the case may be,
Depending on your relationship with God, eventually.
 
R is the RECONSTRUCTION of the bloody deed,
And when the blood has dried, words are all we need.
 
Q is QUETZALCOATL, the serpent with its Plumes
The God of the humiliated land, the God that looms
When the mirror burns.

Q is for Quetzalcoatl

syn3

reconst-cov
Fragment of Quetzalcoatl’s scene
Pieter van den Berg (Quetzalcoatl)

Er komt rook uit de spiegel en Quetzacoatl maakt zijn entrée, een reusachtige god in vurige kleuren. Langzaam loopt hij naar de gestalte van de Commendatore terwijl hij de dagen opzegt  van de maand in het religieuze jaar van de Maya, zoals ze genoteerd staan in het boek van Chilam Balaam van Chuamaya Imixx.

R is for Reconstruction

R  staat voor reconstructie, de reconstructie van de bloedige daad, en als het bloed opgedroogd is, kan alleen een woord nog helpen.  Cuba  trekt  de bloedbevlekte trouwjapon uit, en hult zich in een uniform, terwijl koor C een brief voorleest, waarin staat dat zeven binnengekomen werklieden de opdracht krijgen, ”een opera te schrijven over de revolutie en  de menselijke betrekkingen.” Koor A antwoordt dat de opdracht niet aangenomen kan worden, omdat het onvoorstelbaar is, dat zeven moderne, individuele kunstenaars tesamen één werk zouden kunnen scheppen, zoals in de Middeleeuwen de gewoonte was. Koor B voegt daaraan toe dat de activisten het accent zouden leggen op de dagelijkse behoeften, terwijl eigenlijk hun artistieke ambitie streefde naar een hoger  doel . Koor C stelt vast dat het doel van de kunstenaars bij het schrijven van de opera er ongeveer zó moet uitzien:

'De enige taak is voor de kunstenaars op dat moment, verwarring te veroorzaken, zodat de zekerheden van de kapitlistische consumptiemaarschappij ondermijnd worden'.

S is for Salvation

Vastgebonden aan elkaar  komen Tarzan, Borman, Clyde, Chouchou,  Cinderella, Claudelle, Bill en ABC achter elklaar op,  ergens in de zaal. Ze lopen naar beneden, naar de cirkel, die ze beschouwen als de Sajama, een uitgebluste vulkaan, ver verwijderd van uitstootgassen, politici en meer kwalijke zaken. Het is : terug naar de wortel,  terug naar de moederschoot. In een absurd soort theater  leveren ze commentaar op besmette paddestoelen, die de landen van Latijns Amerika  moeten verbeelden. Ze lopen door tot aan het bed, dat de moeder van alles is, en waar ze zo graag naar willen terugkeren:

reconst-cov1
Dear friends! That which… is now taking place
Alex van Royen (Martin Bormann), Jérôme Reehuis (ABC), Hetty Verhoogt (Cinderella), Carola Gijsbers van Wijk (Chouchou)
 
Bormann
Dear friends! That which… is now taking place… This original notion
Of the complex references comprehends itself here as the Presence
Of the Intermundane-ness of the Essence of Maternity. Principia Economica Al Caponensis!
 
All
The Mother of our President!
 
Bormann
This is the Unconceiledness.
 
ABC
Flesh of my flesh, blood of my blood, spring, source, primal fungus – mother! He sinks down among the mushrooms.
 
Chouchou
How cute.
 
Cinderella
How sweet.
 
Bormann
The metaphysical piece of furniture, which reveals itself as a Mother.  Love! Love! Unity! Communication! Love! Come, children, come…

Nu komt er een aantal zwangere vrouwen op, gekleed in trouwjurken. Onder hen bevindt zich Bolivia. Erasmus fungeert als hun oppasser en zingt een monoloog: 'Nu, als de avond valt'. Hij verdedigt zijn neutrale positie en zijn huidige functie van harembewaarder in dienst van Don Juan. Het blijkt dat een van de vrouwen, Cuba, uit het serail is ontsnapt; ze liet Don Juan boos achter,en  ook bedroefd om het oneerlijke gedrag van de vrouw.  Hij voelt haar aanwezigheid overal:

reconst-cov
Oh moon, you who govern both tides and women
Bert Olsson (Don Juan), Claudine Arnaud (Bolivia)
 
Don Juan
Oh moon, you who govern both tides and women,
Oh my satellite, where is she, the sun-crazed slut?
 
Bolivia
There is hope, sisters.
He is growing old, sisters.
His bones are creaking, sisters.
Soon he will be dead, sisters.
 
Don Juan
Take care, my child.
I am immortal, my child.
And you shall live forever,
You shall never be free from me.

Als Bolivia zinspeelt op de vlucht van Cuba, lacht Don Juan haar uit:

There is no hope, I shall guard
My fold better, and I shall not let in the light.
But… but… but…. There… there is the bitch,
Like a corpse she is, in rags,
Her ones pierce her skin.
Where are your breasts?
You have no milk.
WHERE IS MY CHILD?
 
Choir
Abortion.

T staat voor Tijd

syn4Het monument is klaar, Bolivia gaat terug naar het koor. Don Juan probeert haar te weerhouden. Hij maakt ABC wakker en beveelt hem, te komen helpen Bolivia tegen te houden. Maar de navelstreng wordt gebroken zodat hij dood neervalt. Bill ondergaat het zelfde lot. Don Juan vermoordt alle anderen één voor één.Het standbeeld van Che Guevara  blijkt ineens bezeten te zijn van de stenen gast in Mozarts opera. Het standbeeld  klopt aan:

Don Juan
My servant, go and see who is there.
 
Erasmus
Master!
 
Don Juan
Erasmus (teeth clattering with fear)
Master, I am afraid.
 
Don Juan
What is it, then?
 
Erasmus
An iceberg. A statue. We are doomed. A stone guest!
 
Don Juan
The stone guest?

U staat voor Urgentie

De drie Bolivianen zetten een tafel neer op de plek waar Noord Amerka gedacht wordt, vlak voor de voeten van de stenen gast. Applaus voor de werklieden die het toneel nu verlaten. Cuba legt de tafelkleden neer en vertrekt ook

V staat voor Visie

In een dialoog met Don Juan verwoordt Erasmus zijn angst voor de Stenen Gast, maar Don Juan steekt de draak met zijn argumenten. Erasmus wil niet eten van de kikkers en kakkerlakken  en valt dood neer. Daar brengt Don Juan een toast op uit:

Farewell, vegetarian.
You tasted language in your life,
Through this ordeal you have remained useful
Until your death.
And now to business.
Sir, we shall sup.
syn5

W staat voor Wapen

Bolivia stelt voor, strijd te voeren tegen de vijand, waar hij zich ook bevindt, hij mag geen moment rust hebben. Deze tekst is gebaseerd op Che Guevara’s artikel: 'Creëer twee, drie of veel  Vietnams,  dat moet het motto zijn!' Bolivia’s gezang volgt de muzikale regels die ontstaan zijn in de voorafgaande scènes.

X is for the unknown

Don Juan
Is it time now?
Has the time come?
Commander!
In all legal cases a man has the right
To know the reason and nature of the charge.

Wanner daar geen antwoord op volgt, huivert Don Juan. Hoe harder hij raast, hoe kouder hij het krijgt; tenslotte spreekt hij over vergeving in de Christelijke zin; het helpt niet meer. Hij valt in de kist.

reconst-cov1
Death of Don Juan
Bert Olsson (Don Juan)

Y staat voor Yankee

De Stenen Gast observeert over het slagveld.

Z staat voor Zwijgen

Boy’s choir
Other hands stretch out
For our weapons.
Other men are prepared
And sing the keen
Into the staccato of the machine gun fire
And new cries of war and victory.

This text is also from Che Guevara’s article ‘Create two, three… many Vietnams – that is the motto.’ The entire orchestra joins in a swelling crescendo in D.

reconst-cov
Final seconds Crescendo in D, and applause