Introductie

Deze website is opgericht door de Stichting 401NederlandseOperaster ondersteuning van Nederlandse en Vlaamse operacomponisten. De website begeleidt het opera handboek van Nederlandse opera's in wording, waar René Seghers sinds 2010 aan werkt. Daarin komt een compleet overzicht van alle in Nederlandse en Vlaamse opera's 1646–heden. Aleen al in Nederland zijn meer dan 400 opera's gecomponeerd sinds Padbrué's De Traanen Petri ende Pauli uit 1646. Vandaar de naam: 401NederlandseOperas.

In het boek zullen alle namen, titels, wereldpremières en waar mogelijk ook premièrecasts in een chronologisch overzicht worden geplaatst. Daarnaast zal van de belangrijkste 200 titels een beschrijving van de muziek, een samenvatting van de inhoud en een toegankelijke duiding van de muzikale hoogtepunten worden gegeven. Dit gebeurt in combinatie met informatie over de componist en zijn plaats in de tijd.

Online zullen wij actuele premières van Nederlandse en Vlaamse opera's gedetailleerd in beeld brengen. Informatie over componisten en werken zijn professioneel maar toegankelijk geschreven. Opera's en componisten worden ook audiovisueel ontsloten door hoogtepunten te laten horen in hun context, komen deze werken plotseling tot leven. Doel is deze werken te ontsluiten voor een bredere doelgroep, zowel nationaal als internationaal.

Opera/componist van de maand

Met enige regelmaat zullen wij een opera en een componist speciaal belichten. Het focus ligt daarbij op opera's waarvan opnamen bestaan, die momenteel worden uitgevoerd of die in de 401Concerts serie aan bod komen, die wij sinds 26 april 2015 zijn begonnen.

Reveil van Nederlandse opera’s

Het einddoel van 401NederlandseOperas.nl is een voorzichtig reveil van Nederlandse Opera’s door concerten, opvoeringen en uitgaven daarvan op cd/dvden via downloads te realiseren.

Reveil van Nederlandse vocale cultuur

Een gevolg van onze inspanningen voor Nederlandse muziek is een voorzictig reveil van de Nederlandse vocale cultuur. De Nederlandstalige rollen zijn namelijk onmogelijk met buitenlandse zangers te bezetten. Door de samenwerking met zustersite 401DutchDivas hebben wij een specifiek zicht op de grootste talenten in Nederland en België, die wij steeds bij onze concerten betrekken en promoten. Ons eerste concerten brachten het talent van sopraan Jolien De Gendt en tenor Denzil Delaere naar voren. Momenteel werken wij ook met heldentenor Hendrik Vonk, sopranen Johannette Zomer, Barbara Schilstra and Julia Bronkhorst, de Sloveense mezzo sopraan Barbara Kozelj en musici zoals painisten Wolter Willemsen, Jan ten Bokum, Pieter Dhoore en René Rakier, klavecinist/dirigent Albert Jan Roelofs, violisten Rémy Baudet, Ann Vancoillie en Anna Hiemstra, cellist Jeroen den Herder, organist Frank van Wijk en hoboist Martin Stadler. Met de hercreatie in moderne tijd van Karel Miry's 1830's opera Charles Quint in Gent, België, begon de productie van onze eigen operaregistraties in audio- en video-downloads. Charles Quint werd gevolgd door onze eigen opname van Miry's Bouchard d'Avesnes en Wagnenaars De Schipbreuk (The Schipwreck). Sindsdien ging onze 401Concerts serie van start, met hoogtepunten uit Nederlandse en Vlaamse opera's die in eht handboek in wording aan bod zullen komen. Momenteel organiseren wij een Jan Brandt's Buys Festival in Zutphen (21-23 september 2018) een Haagse Hofopera 1751-1790 concert in Den Haag. Daarnaast zijn wij een opnameproject negonnen dat inzoemt op meer dan 50 Nederlandse heldentenor repertoire hoogtepunten (inclusief duetten, terzetten, preludes/intermezzos, dramatische sopraan aria's en koorscènes).


Handboek over Nederlandse en Vlaamse opera's 

De Stichting 401NederlandseOperas werkt aan een handboek over 401Nederlandse en Vlaamse opera's, met daarin korte inhoudsbeschrijvingen, biografische informatie over de componisten, achtergronden over de opera's en hun uitvoeringsgeschiedenis, discografische informatie enzovoorts.


Digitaliseren partituren/erfgoedfunctie

Naast het schrijven van het handboek van Nederlandse en Vlaamse opera's heeft de Stichting in oprichting 401NederlandseOperas een plan ontwikkeld voor de digitalisering van alle Nederlandse operapartituren, teneinde deze te ontsluiten en te bewaren voor toekomstige generaties. Alle nog bestaande partituren worden opgespoord, gedigitaliseerd en door een team van deskundigen beoordeeld op muzikale kwaliteiten.

De uitdaging

De uitdaging waar wij ons voor geplaatst zien laat zich eenvoudig schetsen: alleen al het digitaliseren komt neer op 2,5 jaar voltijds scanwerk. Hoewel ik mij voor kan stellen dat menigeen daar tegenop zou zien, had ik eigenlijk de omgekeerde reactie: bij voldoende steun is de complete operageschiedenis van Nederland in slechts tweeëneenhalf jaar tijd veilig te stellen!

Bas ten Have
Anthony van der Heijden
René Seghers